w

QUEIXAS E SUXESTIÓNS

Co obxecto de avaliar a calidade da prestación do noso servizo dispoñemos dun sistema de queixas e suxestións.

As persoas interesadas poden interpoñer unha queixa ou suxestión a través dos seguintes medios:

Persoalmente en calquera das nosas oficinas, onde dispoñen dun formulario dixital e dun libro de reclamacións en papel.

A través do seguinte formulario electrónico.

    DATOS DA EXPLOTACIÓN

    DATOS DA EXPLOTACIÓN

    TIPOLOXÍA

    QueixaSuxestión